สมัครตัวแทนประกัน FWD

ที่เอฟดับบลิวดี เราตั้งใจเป็นแบรนด์ที่ท้าทาย เราทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้หลักการที่ว่า ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งฉลาดกว่า พวกเราทุกคนรวมกัน และทัศนคติของความเป็นแบรนด์ผู้ท้าชิง ช่วยผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน 

ร่วมงานกับ FWD สมัครงานและเป็นส่วนหนึ่งของทีม FWD

เราสร้างพื้นที่การทำงานที่เอื้อให้พนักงานทุกคนกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและสนุกกับการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ด้วยแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต


สมัครสมาชิก